توصیه آیت الله سبحانی در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر

4c8b0cd6427a34565a3f5148db0def58_L

امر به معروف و نهی از منکر ریشه قرآنی دارد

 آیت‌الله سبحانی عنوان کرد: کسانی که در معاصی بی‌طرف هستند، با کسانی که اهل معصیت هستند، در پیشگاه خداوند در یک جایگاه قرار می‌گیرند، بنابراین بی‌طرف‌ها و قانون‌شکن‌ها در پیشگاه خداوند یکی هستند. وی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر ریشه قرآنی دارد، گفت: در روایت داریم که وظیفه دارید که هر هنگام با اهل گناه رو به رو شدید، با چهره گرفته با آنها رو به رو شوید.

استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: تکلیف روحانیت امر به معروف است، ولی پیش از آنکه امر به معروف و نهی از منکر کنیم باید ابتدا خود را موعظه کنیم و به مقداری که انسان خود را تکمیل کرده، باید مردم را ارشاد کند.