تکلیف عامّه مردم، تذکر لسانی

9a04e8b028b44a7baba2ded343e92f24_L

البته من عرض می کنم –  قبلاً هم گفته ام – در جامعه اسلامی، تکلیف عامه مردم امر به معروف و نهی از منکر با  لسان است؛

با زبان . اگر کار به برخورد بکشد، آن دیگر تکلیف مسئولین است. آنها  باید وارد شوند. اما امر به معروف و نهی از منکر زبانی، مهمتر است. چیزی که جامعه را اصلاح می کند، همین نهی از منکر زبانی است. آن آدم بد کار، آن آدم خلافکار، آن آدمی که اشاعه فحشا می کند،آن آدمی که قبح گناه را از جامعه می خواهد ببرد، مردم  باید به او بگویند. ۱۰ نفر ،۱۰۰ نفر، ۱۰۰۰ نفر! افکار عمومی روی وجود و ذهن او باید  سنگینی کند. این، شکننده ترین چیزهاست.
فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان نیروی مقاومت بسیج در مورخه۲۲/۴/۱۳۷۱