همه جا، جای نهی از منکر است

83274d52df243e3809825d8ba8bf8f65_L

همه جا، جای نهی از منکر است. یک دانشجو هم، در محیط درس، می تواند نهی از منکر کند، یک کارمند شریف هم، در محیط کار خود، می تواند نهی از منکر کند،

یک کاسب مومن هم، در محیط کار خود، می تواند نهی از منکر کند، یک هنرمند هم، با وسایل هنری خود می تواند نهی از منکر کند. روحانیون در محیط های مختلف، یکی از مهمترین عوامل نهی از منکر کند. روحانیون در محیط های مختلف، یکی از مهمترین عوامل نهی از منکر و امر به معروف اند. نمی‏شود این واجب بزرگ الهی را در دایره های کوچک، محدود کرد. کار هم ،کارِ همه است. این طور نیست که مخصوص عده خاصی باشد.
بیانات حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار با علما و روحانیون درمورخه۷/۵/۱۳۷۱