امر به معروف و نهی از منکر رو درواسی و خجالت برنمی‏ دارد

f346e026708bd9bfa4c258b6d0707a5d_L

بحمدالله ایران اسلامی، با قدرت و صلابت کامل، در مقابل همه دشمنان ایستاده، و ایستاده است، چرا؟

ایران که همان ایران ۱۵۰ سال قبل است ! این، به خاطراحساس وظیفه شما، به خاطر همین حضور شما و به خاطر همین روحیه حزب الهی شما، و به خاطر این است که زن و مرد مسلمان، تا همه جا حاضرند، از ایمان و اسلام و انقلابشان دفاع می کنند، این هاست که این کشور را حفظ کرده است، مگر طوری دیگر می شود این کشور را، با این همه دشمن و بدخواه که چشم طمع به منابع زیر زمینی و بازارهای آن دوخته اند، حفظ کرد؟! مگر می شود در مقابل آنها، بدون این روحیه مقاومت کرد؟! این گونه است که کشور حفظ می شود ؛ با امر به معروف و نهی از منکر ؛ منتهی من دو تذکر به شما جوان های عزیز – در هر جای کشور که هستند – می دهم: اولا امر به معروف و نهی از منکر یک واجب است که رو در بایستی و خجالت بر نمی‏دارد ما گفتیم : اگر دیدید کسی مرتکب خلافی می شود، امر کنید به معروف و نهی کنید از منکر . یعنی به زبان بگویید . نگفتیم مشت و سلاح و قوّت به کار ببرید. اینها لازم نیست . خدای متعال که این واجب را بر ما مسلمانها نازل فرموده است، خودش می داند مصلحت چگونه است . ما هم تا حدودی حکم و مصالح الهی را درک می کنیم، بزرگ ترین حربه در مقابل گناهکار، گفتن و تکرار کردن است، این که یک نفر بگوید اما ۱۰ نفر ساکت بنشینند و تماشا کنند ،نمی شود. اگر یکی خجالت بکشد و یکی بترسد، این که نهی از منکر نخواهد شد.
بیانات حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار با علما و روحانیون درمورخه ۲۹/۷/۱۳۷۱