چگونگی انگیزه سازی مذهبی و انقلابی/ قسمت (۶)

5e3baef55915ac584ac090054f87a140_L

نکات قابل توجه در ایجاد انگیزه

 ۱- رعایت کردن اولویت ها

ارائه مطالب درسی به صورت متوالی ، از ساده به دشوار موجب می‌شود که یادگیرندگان ابتدا در یادگیری مطالب ساده به اندازه کافی موفقیت بدست آورند. این کسب موفقیت اولیه ، انگیره یادگیرنده رابرای یادگیری‌های بیشتر افزایش می‌دهد و بر آمادگی او می‌افزاید. علاوه بر این کسب پیشرفت غالبا به دریافت پاداش و تایید از سوی مربی و والدین منجر می‌شود که این خودیکی از عوامل انگیزشی بشمار می‌آید. بنابراین مربی باید سعی کند تا در تمام مراحل آموزشی برای همه یادگیرندگان فرصت کسب موفقیت فراهم آورد.

۲- رعایت کردن تفاوت های فردی

۳- شناخت حساسیت های نوعی و فردی

۴- ایجاد فضا برای افراد با انگیزه

۵- وجود راههای دیگر جهت انگیزه های خاص