کاخ سفید: ایران پیشرفت‌های مهمی در اجرای توافق هسته‌ای داشته است

[ad_1]


سخنگوی کاخ سفید تاکید کرد که ایران گام های مهمی در اجرای توافق هسته ای داشته است.

[ad_2]

لینک منبع