چرا باید کار فرهنگی کرد؟ / قسمت (۲)

5b6d5f622a98d40ed8ed446688bbd13f_L

سوم:

حتما شنیده اید خیلی از بزرگترها که امروز از نمازگزاران جدی و پروپا قرص مساجد هستند ، مسجدی شدن خود را مدیون پدربزرگ یا مادربزرگ پیرشان می دانند که در کودکی دست آنها را می گرفت و با خود به نماز جماعت می برد.

کار فرهنگی یعنی همین ؛ به همین سادگی

فراموش نکنید تربیت دینی در فضای غیر رسمی مفید تر و اثر گذارتر است پس تا فرصت هست درست مثل مادربزرگ ها و پدر بزرگ ها به تجارت پر سودی دست بزنید که تا قیام قیامت خوشه چین ثمرات بی مثالش باشید.

چهارم:

در آموزه های دینی خطاب به ائمه اطهار علیهم السلام می گوییم: “اشهدانک جاهدت فی الله حق جهاده” آیا تا به حال فکر کرده اید معنای این جمله چیست؟

یعنی :شهادت می دهم به درستیکه شما حق جهاد در راه خدا را به جا آورده اید.

و حتما یادتان هست که بارها در زیارت نامه ها ، به امامان معصوم علیهم السلام خطاب کرده اید که ای بزرگواران: “داعی الی الله” ، “داعی الی سبیلک” و “داعی الی دینک” هستند، یعنی آنها دعوت کننده به خدا، راه خدا و دین خدا هستند.

دوستی می گفت: گسترده شدن سفره روزی بی کران هدایت عاشورا و بساط کربلا که کار امام حسین علیه السلام و یارانش بوده، ما برای کمک به این جبهه چه کار کرده ایم؟

اصولا قرار نیست داعی الی الله بودن امامان معصوم علیهم السلام را آن دنیا پای ما بنویسند بلکه ما نیز موظفیم کاری کنیم که نکند در حق “جهاد در راه خدا” کوتاهی کرده باشیم.