مخالفان توان موشکی مثل نهضت آزادی فکر می‌کنند/عزت کشور در گرو قدرت دفاعی است

[ad_1]


وزیر سابق اطلاعات کشور این تفکر که برخی دنیای فردا را دنیای مذاکره می‌دانند نه موشک ناشی از وجود رگه‌های فکری نهضت ‌آزاد‌ی‌ها در خط فکری این افراد دانست.

[ad_2]

لینک منبع