مهارت گروه داری / قسمت (۱۱)

c1a9717610a0cf44d9b2e436d1721ef9_L

تذکّرات لازم و مهم برای گروه داری عالی – بخش اول

۱- قبل از شروع جلسات گروهی، فرصتی مناسب، برای تمرکز فکری و آرامش روحی داشته باشید و در ذهن خود یا در جایی تنها و در حال قدم زدن، مروری بر آن ‌چه می‌ خواهید بگویید داشته باشید. امام علی(ع) فرمود: «فَکِّرْ ثُمَّ انْطِقْ، قَدِّرْ ثُمَّ اقْطِعْ»، اول اندیشه وآنگهی گفتار. به قول سعدی: «اندیشه کردن که چه گویم، به از پشیمانی خوردن که چرا گفتم».
۲-  پیش از ایراد سخن، مروری بر آن ‌چه خواهید گفت، داشته باشید.
۳- به صورت متعادل صحبت کنید؛ نه خیلی تند، نه خیلی کند و خسته کننده.
۴- با شیوه های مختلف مربوط به صدا، نگاه وحرکات  سعی کنید شنوندگان را همواره متوجه سخنان خود قرار دهید و اگر شنوندگان را خسته یا خواب آلوده یافتید، با بیان حکایت یا طرح سؤال یا شیوه‌ای دیگر، نشاط را به جلسه و افراد، بازگردانید.
۵- بیش از وقت و مقدار مقرر، صحبت نکنید تا حاضرین خسته نشوند.
۶- تا می ‌توانید، از حفظ و خارج از نوشته صحبت کنید.
۷- خلاصه مطالب را در پایان به صورت نتیجه گیری بیان کنید.
۸- از پراکنده گویی، پرچانگی و تفصیل ‌های ملال آور بپرهیزید.
۹- هنگام سخن، به شنوندگان نگاه کنید و همه را زیر نظر داشته باشید.
۱۰- از شوخی ‌های سبک و مطالب مبتذل و تعبیرات رکیک و زننده اجتناب کنید. رعایت عفت کلام، موجب جلب احترام مستمعین است و کلمات دور از نزاکت اخلاقی و سبک، در شأن سرگروه نیست و او را در نظرها پایین می آورد.
۱۱-  وقار و متانت را حفظ کرده، بی جهت عصبانی نشوید.
۱۲-اگر مناسب باشد، در جلسه گروهی سؤال و جواب داشته باشید.
۱۳- رعایت حال شنوندگان را داشته، از نظر جسمی و روحی آمادگی ‌هایشان را در نظر بگیرید.