"درد و رنج" همنشین ۳۰ ساله جانباز لرستانی/جدال جانباز فراموش شده با بیماری

[ad_1]


“اسدالله موسیوند” جانباز لرستانی ۳۰ سال درد و رنج هم‌نشین همیشگی او شده و اکنون به خاطر نداشتن سهمیه جانبازی از تأمین مخارج هزینه‌های درمانش بازمانده و زندگی را با مشقت می‌گذارند.

[ad_2]

لینک منبع