انتشار کامل‌ترین آلبوم اشرف فاسدپهلوی از تولد تا مرگ+ عکس

[ad_1]


در حالی که خاندان پهلوی بنا به قانون حق دخالت در سیاست را نداشتند اشرف آشکارا در سیاست دخالت می کرد و با وابستگی به رانتهای قدرت و ثروت فعالیتهای گسترده اقتصادی داشت. همین رفتارها نام اشرف را بر سر زبانها انداخته بود.

[ad_2]

لینک منبع