مهارت گروه داری / قسمت (۱۰)

152df2b31f579d46f01dca2227d1def1_L

عناصر صحبت‌های گروهی

 
روش‌های عملی
در این قسمت، به برخی از تمرین‌ های عملی اشاره می ‌شود که به کار بستن آن‌ ها، توانایی نطق و خطابه و مهارت بر سخنوری را افزایش می ‌دهد. یا برای آغازگران و مبتدیان، می‌ تواند به صورت شیوه‌ های عملی مفید باشد:
۱- یک متن ، مقاله‌ یا بخشی از یک کتاب را مطالعه کنید، سپس آن را کنار گذاشته به بازگو کردن آنها بپردازید.
۲- درسی را که آموخته‌اید، مثل یک معلم برای دیگری(یا برای خودتان) بازگو کنید.
۳- در تنهایی به تمرین بپردازید و سخنرانی کنید و جلوی آینه ایستاده، نحوه حرکات ، چهره و بیان خود را به دقت کنترل کنید.
۴- صحبت ‌های تمرینی یا اصلی خود را در نوار ضبط کنید، بعداً گوش کنید تا ضعف‌‌ها و نارسایی ‌های آن را شناخته، اصلاح کنید.
۵- نسبت به رسایی صدای خود و خوش آهنگی آن و فراز و فرود لحن و آهنگ صدا، تمرین کنید.
۶- کلمات را فصیح، محکم، واضح و روشن ادا کنید؛ نه جویده جویده، یا ناقص.
۷-از حرکات دست و اندام و تغییر در چهره و شیوه نگاه، بهره گیری کنید.
۸- متن صحبتهای ‌های مهم خطبای نام دار را به دقت گوش کنید، یا اگر نوشته است، بخوانید و از جهات مختلف دقت کنید، تا عوامل جاذبه و گیرایی آن‌ها را شناخته، شما هم به کار ببندید.
۹- برای رسایی صدا، گاهی در صحرا و جنگل و فضای آزاد، با صدای بلند سخن بگویید یا متنی و شعری بخوانید تا صدای تان صاف و شفاف گردد.
۱۰- گاهی پیش نویس نطق خود را روی کاغذ بیاورید و تدوین کنید، سپس طبق آن به تمرین بپردازید، البته مانعی ندارد که سر فصل مطالب را یادداشت کنید تا هنگام جلسات گروهی یادتان نرود.
۱۱-خود را برای نطق ‌های کوتاه و صحبت‌های پنج دقیقه‌ای هم آماده سازید تا دور از حواشی و مطالب غیر لازم، در حداقل زمان، حداکثر مطالب را بتوانید به اطلاع شنوندگان برسانید. این در پیام رسانی یا ارائه گزارش بسیار مهم است.
۱۲- برای تقویت نطق و بیان، گاهی موضوعات معمولی را (مثلاً: باغچه، کوه، قلم، آب، معلم، اسراف، شهید و …) در نظر بگیرید و بدون مقدمه شروع کنید به سخنوری پیرامون آن و هر چه به فکرتان رسید در همان لحظه بگوید. این تمرین ذهن را خلاق و بیان را گویا می‌ سازد.