وزارت دفاع کارخانه تولید مواد منفجره نسل جدید افتتاح کرد

[ad_1]


کارخانه تولید مواد منفجره نسل جدید (اکتوژن) با حضور وزیر دفاع افتتاح شد.

[ad_2]

لینک منبع