فولادگر: روحانی معتقد است کشور به برنامه بیشتر نیاز ندارد

[ad_1]


عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: رئیس جمهور اعتقاد دارد کشور اکنون به ارائه برنامه بیشتر نیاز ندارد و لایحه احکام برنامه ششم موادی است که دولت می گوید به آن نیاز دارد .

[ad_2]

لینک منبع