هشدار وزارت جهاد کشاورزی درباره بروز خطر فوزاریم و زنگ‌زرد گندم

[ad_1]


معاون سازمان حفظ نباتات گفت: با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، احتمال توسعه بیماری‌های غلات به ویژه زنگ زرد و فوزاریم در مناطق شمال و شمال غرب، آذربایجان‌ها، مغان، گلستان و مازندران به شدت تهدید کننده گندم است.

[ad_2]

لینک منبع