زیر تهران روزی یک میلیمتر خالی می‌شود

[ad_1]


نشست مستمر زمین، تمامی تأسیسات زیرساختی کلانشهر تهران را با خطر تخریب مواجه می کند. خطری بالقوه که گاه و بی گاه آثار آن را در ریزش سطح یک خیابان پایتخت یا تخریب یک ساختمان در حاشیه شهر می بینیم.

[ad_2]

لینک منبع