۲۶ فروردین؛ زمان ارائه اولین گزارش دولت درمورد نحوه اجرای برجام

[ad_1]


عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: زمان ارائه اولین گزارش دولت در مورد نحوه اجرای برجام به کمیسیون امنیت ملی ۲۶ فروردین ماه خواهد بود.

[ad_2]

لینک منبع