برنامه های ستاد اقتصاد مقاومتی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می شود

[ad_1]


دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: برنامه های ستاد اقتصاد مقاومتی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می شود.

[ad_2]

لینک منبع