اقدامات خود را در مسیر اجرای عملی "اقتصاد مقاومتی" با شتاب بیشتری ادامه می‌دهیم

[ad_1]


رئیس جمهور گفت: دولت برنامه ها و اقدامات خود را در مسیر اجرای عملی سیاست های اقتصاد مقاومتی، با شتاب و قدرت بیشتری ادامه خواهد داد.

[ad_2]

لینک منبع