هاشمی رفسنجانی مدعی شد: من جناحی نیستم! روابط بانکی ایران و اروپا عادی است!

[ad_1]


هاشمی رفسنجانی مدعی شد: من جناحی نیستم! روابط بانکی ایران و اروپا عادی است!

[ad_2]

لینک منبع