اطفای حریق در ساختمان ۱۶ طبقه در حال ساخت وزارت جهاد کشاورزی

[ad_1]


سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: ساختمان ۱۶ طبقه در حال ساخت که به گفته اهالی محل به وزارت جهاد کشاورزی تعلق دارد، دچار حریق شد.

[ad_2]

لینک منبع