کشته شدن یک مقام امنیتی سعودی به ضرب گلوله در شرق ریاض

[ad_1]


منابع سعودی از کشته شدن یک مقام امنیتی رژیم به ضرب گلوله در شرق ریاض خبر دادند.

[ad_2]

لینک منبع