حجتی: سال ۹۵ در تولید گندم خودکفا می‌شویم

[ad_1]


وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در چهارچوب اقتصاد مقاومتی در برخی از محصولات استراتژیک به راحتی می‌توانیم به خودکفایی برسیم گفت: در بخش گندم با وجود کاهش سطح زیر کشت ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار هکتاری در سال ۹۵ به خودکفایی می‌رسیم.

[ad_2]

لینک منبع