کلیات لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق تصویب شد

[ad_1]


عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه از تصویب کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق خبر داد.

[ad_2]

لینک منبع