قراردادهای جدید نفتی ۱۳ ایراد داشت/وزارت نفت وعده اصلاح داد

[ad_1]


رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: قراردادهای جدید نفتی ۱۲ الی ۱۳ ایراد داشت که خوشبختانه وزارت نفت به پیشنهادات ما برای رفع این ایرادات تمکین کرد.

[ad_2]

لینک منبع