مهارت گروه داری / قسمت (۸)

152df2b31f579d46f01dca2227d1def1_L

عناصر صحبت‌های گروهی
اعتماد به نفس

از مهم‌ترین عوامل توفیق در جلسات گروهی، داشتن«اعتماد به نفس» است. هم به معنای شناختِ توان و استعداد خود برای صحبت، هم به کارگیری این استعداد. این‌‌ها زمینه خجالت نکشیدن می ‌شود. به نکاتی در این زمینه دقت کنید:
۱-  اعضای گروه را، باید چنان فرض کرد که نسبت به موضوع، چیزی نمی‌ دانند و مشتاق شنیدن ‌هستند و جمع شده‌اند تا از زبان شما بشنوند.
۲-  اگر درباره موضوعی مطالعه کرده و مطالب کافی داشته باشیم، هنگام سخن به ما قوت قلب می‌ دهد.
۳-  اگر رو به روی آینه به تمرین سخنوری بپردازید، برای پیدایش اعتماد به نفس، مؤثر است.
۴-  به خودمان تلقین کنیم که توانایی سخنوری را داریم و دشواری‌ های کار را جزئی و قابل حل و غلبه بشماریم.
۵-  به خود بقبولانیم که سخنوران معروف هم ابتدا بی تجربه بوده‌اند و مهارت را با تمرین و ممارست به دست آورده‌اند.
۶-  جلسات گروهی را هم‌ چون یک میدان نبرد تصور کنیم، که هر چه با روحیه‌تر باشیم، موفق‌تر خواهیم بود. با نداشتن
روحیه، کار خراب می‌ شود.
۷-  گاهی شروع به سخن، مطالب بعدی را به یاد می ‌آورد و نکاتی هم که فکر نکرده بودیم، هنگام خطابه بر ذهن و زبان جاری می ‌شود. این نیز مایه قوت روح و اعتماد به نفس سرگروه است. اندوخته‌ های ذهنی و محفوظات، گاهی با شروع به سخن، به یاد می ‌آید و ناطق را امداد می ‌رساند.
۸- کسی که خود را کاملاً برای ایراد سخن آماده کرده باشد، اعتماد به نفس بیشتری خواهد داشت. پس باید برای کسب این آمادگی کوشید