اصول حاکم بر ارتباط صحیح

e533c4b8d2d2d3798f3271c35ca6e050_L

در ارتباط با اعضا می‏بایست اصولی را رعایت که از جمله آنها می‏توان به برخی از آنها اشاره نموده:

۱-۱- رعایت اقتضائات سنی افراد. به طور مثال ایجاد شور و هیجان و… (با رعایت اعتدال) در برنامه ریزی برای سنین پایین تر می‏تواند در جذب آنان موثر واقع گردد.
۱-۲- مواظبت از افراط و تفریط در برخورد‏های عاطفی. و پرهیز از برخوردهای خشک و غیر عاطفی.
۱-۳- بیش از اندازه در صدد ارضای شور و هیجان و مسائل عاطفی افراد نبوده و حدود الهی رعایت گردد
رعایت موازین اسلامی و پرهیز از زیاده روی در امور عاطفی افراد
اهداف ارتباط
هدف از برقراری ارتباط، فراهم آوردن زمینه مناسب برای جذب افراد به پایگاه در مراحل آغازین تربیت و رشد شخصیت افراد بر اساس اصول و مبانی اسلامی در مرحله نهایی است.