برقراری ارتباط صحیح از ضروریات مرحله جذب/ قسمت دوم

4b990c33c54cb1f658f624fe33fa42fe_L

۱-۳- تغافل:
چشم پوشی و تغافل در این مرحله از جمله مواردی است که باید رعایت شود.

در برخورد با اشتباهات متعدد، و در عین حال کوچک باید چشم پوشی کرد و فقط به اشتباهات بزرگ و مهم رسیدگی نمود. البته تغافل به معنی عدم توجه و رسیدگی و عدم برنامه ریزی و عدم تذکر نیست. لذا در عین حالی که تغافل می‏کنیم اما دقت نموده و در زمان، مکان و موقعیت مناسب به صورت خاص و ویژه فرد یا افراد را متوجه اشتباه رخ داده میکنیم.
۱-۴- انتظار تکالیف حداقلی:
از دیگر مواردی که لازم است در مرحله جذب به آن توجه نمود پرهیز از ارائه تکالیف زیاد، سنگین و خسته کننده است زیرا اصل تکلیف پذیری، به مقدماتی از قبیل اخلاق،آگاهی،انگیزه، بینش، اعتقاد، باور و…. نیاز دارد. ضمن اینکه در قرآن مجید از ارائه تکالیف بیش از حد توان نیز منع شده است: « لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها » (سوره بقره/ آیه ۲۸۶) خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایی اش تکلیف نمی‏کند.
به طور مثال می‏توان گفت: افرادی که در مراحلآخر جذب و ابتدای مراحل تثبیت به سر می‏برند را نباید توصیه به ختم قرآن کریم نمود بلکه برای تشویق به قرائت قرآن و بدست آوردن ثواب و انس با قرآن ذکر یک روایت که در آن خواندن سه مرتبه سوره توحید در شب معادل یک ختم قرآن است را طرح می‏کنیم.
۱-۵- نظم و انضباط:
رعایت نظم و انضباط از اموری است که در توصیه‏های امیرالمومنین علی (ع) در کنار تقوا به آن اشاره شده «اوصیکم بِتَقْوَى اللَّهِ وَ نَظْمِ أَمْرِکُمْ» (الحیاه، ج ۱، ص ۵۴۲) توصیه می‏کنم شما را به تقوای الهی و نظم در امور.
در امور اولیه مانند حضور در جلسات گروه، ساعات مشاوره،برنامه ریزی‏ها و… یکی از مواردی است که می تواند در جذب افراد تاثیر گذار باشد. لذا لازم است نظم به اندازه ای باشد که افرادبیشترین استفاده را از اوقات خود برده و با این کار به آنان رعایت نظم و انضباط را در عمل آموزش داد.
۱-۶- برنامه‏ریزی اقتضائی
برنامه ریزی اقتضایی به معنی رعایت اقتضائات و شرایط خاص است که در برنامه‏ها بوجود می‏آید.
برنامه‏ریزی اقتضایی یکی از نکاتی است که نه تنها منافاتی با نظم در امور ندارد بلکه لازم است مورد توجه برنامه‏ریزان قرار گیرد تا در صورتی که برنامه‏ریزی صورت گرفته به صورتی غیر مترقبه دچار مشکل گردید متناسب با شرایط و موقعیت پیش آمده و با تدبیر، مجددا برنامه ریزی نموده و از مشکلات جدی تر و اساسی تر و یا کاهش تاثیر گذاری برنامه‏ها جلوگیری نمود. به طور مثال اگر در زمان برگزاری جلسات (بنا به هر دلیل) افراد دچار خستگی شده بودند چه بسا لازم است ادامه آن به وقت دیگری موکول گردد.
۱-۷- خطاب نیکو:
یکی از اموری که در جذب و جلب علاقه میان دو نفر تاثیر بسزایی دارد رعایت حقوق هم نشینی است که آدمی با او معاشرت دارد تا او را با علاقه و محترمانه و به نیکویی مورد خطاب قرار دهد.