رئیس قوه مقننه: صنایع سبک در روستاهای قم ایجاد شود

[ad_1]


رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت روستاها در اقتصاد کشور بر لزوم ساخت صنایع سبک در اطراف روستاهای قم تاکیدکرد.

[ad_2]

لینک منبع