ارتباط ناسالم با جنس مخالف

54a4c4891173f445cf92599aaa0cd8f6_L

متاسفانه در بین حلقه مقطع متوسطه، عده‌ای گرفتار ارتباط ناسالم با جنس مخالف هستند وظیفه سرگروه چیست؟

مسلماً در خصوص شیوع نابهنجاری‌ها و انحرافات ، باید توجه داشت که”پیشگیری” از “درمان” آسانتر است ، و از آن جایی که ضعف ایمان و غفلت از خداوند ریشه چنین رفتارهایی محسوب می‌شوند، لذا باید در جهت تقویت معنویت فضایل انسانی و بهترسازی زمینه‌های محیطی برآییم و مانع از پیش‌آمد چنین رفتارهایی بشویم .به گونه‌ای که اشخاص دائماً متوجه انسانیت خویش باشند و کمال انسانیت را در پرورش روح و تعالی اخلاقی روح بدانند نه لهو لعب و سرگرمی‌های زود گذر. البته روشها وتکنیکهایی نیز می‌تواند در پیش‌گیری از بروز چنین رفتارهایی مؤثر باشد، از جمله آموزش و تربیت صحیح جنسی، تأمین نیازهای عاطفی و روانی، غلبه بر عوامل انحراف و فراهم سازی شرایط، تقویت نظارت بیرونی با استفاده از استدلالهای منطقی بصورت آرام و بدون پرخاش ، ومهم تر از همه تقویت نظارت درونی به عنوان مؤثرترین و اصولی‌ترین شیوه تربیت اسلامی که همان بازگشت به فطرت و وجدان است.
(منبع: برگرفته از مبانی، اصول و روشهای تربیتی جنسی از منظر قرآن و حدیث نوشته علی نقی فقیهی)
البته در تمام این روشها ، نقش اساسی و کلیدی را خانواده‌ها تأمین می‌کنند ،که این مهم، ضرورت ارتباط مستمر و مؤثر مسجد و خانواده را ایجاب می‌کند. اما برای درمان این مشکل باید توجه داشت که موضوع را بگونه‌ای مطرح کنید، که دیگران از گرفتاری این عده به این انحرافات آگاهی پیدا نکنندو خدای ناکرده موجب ریختن آبروی اشخاص نشوید، که خسارتی بس عظیم و گاهی جبران ناپذیر به دنبال خواهد داشت. اینگونه رفتارها را مانع از رضایت خدا  معرفی کنید. با رفتار خودتان حیا و عفت را به آنها بیاموزید. از پیامدها و نتایج تلخ این رفتارها سخن گفته و از مضرات و فوائد احتمالی اینگونه ارتباط‌ها فهرستی تهیه کنید، و بین آنها مقایسه کنید که واقعاً کدام یک بر دیگری ترجیح دارد؟ ضررها ویا فوائد احتمالی؟ لازم است از چند نمونه روزنامه و مجله که عاقبت چنین روابطی را ،که غالباً به جرم و جنایت می‌انجامد ، نشان میدهد کمک بگیرید. اظهار انزجار از عمل قبیح افراد ،و سوق دادن افراد به امور معنوی و فضایل اخلاقی، از دیگر وظایف سرگروه به شمار می‌آید. از زندگی مردان پاکی بگویید ،که از طرف خداوند مورد عنایت ویژه‌ای قرار گرفتند و در نهایت در تاریخ ماندگار شدند . حتماً می‌توان این ارتباط ناسالم را یک نوع امتحان الهی دانست ،که اگر انسان بدان پیروز شود ،قطعا موجبات جلب رضایت الهی ونزول برکات آسمانی را فراهم خواهد آورد.