راه اثبات خداوند به کودکان

37dea8ffa708832462f007913262f3b1_L

چگونه می توان خدا را به کودکان رده سنی ابتدایی اثبات کرد؟

اولاً؛ کودکان و نوجوانان قلبی صاف و ساده دارند و اصل این‌که، ما بخواهیم با ادله و براهین وحدانیت خدا را برای آنان اثبات کنیم، صحیح نیست. چون، آنان در وحدانیت خدا شک ندارند که ما بخواهیم آن را اثبات کنیم. آن‌چه به ما توصیه شده است یاد دادن توحید به کودکان در سه سالگی است و ما همین قدر که به بچه یاد بدهیم آفریدگار ما خداوندی است که یکتا بوده و همانندی ندارد، کافی است و نوعاً بچه از ما دلیل نمی‌خواهد چراکه، این امر مطابق فطرت بچه هم، می‌باشد. و از طرف دیگر، ذهن و فکر کودکان و نوجوانان آن‌قدر ورزیده نشده است که بتواند دلیل‌ها را بررسی کند و آن را تصدیق نماید.
پس، آن‌چه در وهلۀ اول وظیفۀ ما نسبت به کودکان است یاد دادن توحید و وحدانیت الهی است و در مرحلۀ بعدی باید او را با بعضی از صفات الهی آشنا کنیم مانند این‌که، خدا مثل ما جسم ندارد که خانه و مکان داشته باشد چون یکی از سؤالات بچه‌ها این است که خدا کجاست؟ هم‌چنین، از اول باید به بچه یاد داد که نعمت‌هایی که ما استفاده می‌کنیم همۀ آن‌ها را خدا به ما داده است تا از اول بچه با توحید بزرگ شود و قلب بچه مانند زمین خالی مستعدی است که هر چه در آن بکاری به ثمر می‌نشیند. هم‌چنین، باید در مورد مهربانی خداوند با بچه حرف زد تا ذهنیت خوبی از خدا داشته باشد. اما، برای نوجوانان و کسانی که ذهن آن‌ها آماده شده است می‌توان در اثبات وحدانیت خداوند از محسوسات و چیزهایی که برای او قابل فهم است، مثال و دلیل آورد و این‌که، این همه نعمت‌های الهی با این عظمت و شگفتی نمی‌تواند به وسیلۀ دو خداوند باشد چون، دو خداوند نمی‌توانند این‌قدر هماهنگ و بدون اختلاف با همدیگر کار کنند همان‌طور که دو پادشاه نمی‌توانند هماهنگ و متحد یک مملکت را اداره کنند. برای کودکان نمی‌توان از دلایل و برهان‌های فلسفی و قابل فکر و تأمل زیاد استفاده کرد ولی، به‌جای آن می‌توانیم با استفاده از شگفتی‌ها و نعمت‌های پیرامون خودمان کودکان را بیشر با خدا آشنا کنیم. مانند؛ ۱ـ همان‌گونه که دو پادشاه هم‌زمان نمی‌توانند سرزمینی را اداره کنند و حتماً باهم اختلاف پیدا می‌کنند، دو خدا هم، نمی‌توانند باهم دنیا را اداره کنند و هر دو خدایی کنند. و این دلیلی است بر وحدانیت خداوند متعال. ۲ـ دلیل دیگر بر توحید الهی مانند؛ مثال نیوتن است که برای اثبات خدا برای دوست ملحد خود ماکتی درست کرد و منظومۀ شمسی را بر روی آن طراحی کرد که با زدن کلیدی سیارات طراحی شده بر دور خورشید می‌چرخیدند. دوست نیوتن با دیدن این صحنه اولین سؤالش این بود این ساختؤ کیست؟ در جواب گفت: خودبه‌خود به وجود آمده است! مگر می‌شود چیزی به این زیبایی و با دقت خودبه‌خود به وجود آمده باشد؟ نیوتن از فرصت استفاده کرده و گفت چه‌طور می‌شود سیارات در آسمان بدون این‌که، تکیه‌گاهی داشته باشند، با نظم خاصی به دور خورشید بچرخند اما، این ماکتی که هیچ‌وقت به دقت آن نمی‌رسد و قابل مقایسۀ با آن نیست خودبه‌خود به وجود آمده باشد. دوست نیوتن جوابی نداشت و به حدانیت خداوند و وجودش اعتراف کرد. ۳ـ هواپیما وقتی در آسمان حرکت می‌کند برای کودکان جذاب و عجیب است. به همین دلیل، می‌توان گفت: همان‌طور که با دیدن هواپیما انسان به فکر می‌رود که این چیز عجیب و با عظمت ساختۀ کیست؟ منظومۀ شمسی و آسمان‌ها که به مراتب، عظمت و شگفتی آن‌ها خیلی عجیب‌تر از هواپیما است پس، حتماً سازندۀ حکیم و عالمی دارد که خداوند است. ما با استفادها از این مثال‌ها می‌توانیم فکر کودکان خود را به سوی این مسائل دینی سوق دهیم و عظمت الهی و مقامش را بیشتر برای آن‌ها روشن کنیم. برای آشنایی بیشر با این مباحث می‌توانید از کتاب«نشانه‌هایی از او» نوشتۀ آیت الله رضا صدر استنفاده کنید.