غرب در آزمون صداقت ورزی یا نفاق؟!

[ad_1]


مشاهده رفتار غربی ها به ویژه آمریکایی ها تاکنون نشان داده است که آن ها همچنان به دنبال دو هدف اساسی هستند:۱- محدودسازی و برچیده سازی برنامه هسته ای ایران به عنوان هدف حداقلی ۲- مهار نقش آفرینی ایران در منطقه و تغییر رفتار ایران در مناسبات بین الملل.

[ad_2]

لینک منبع