کشورها در جهان امروز به دنبال تقویت قدرت دفاعی خود هستند/ ایران مستثنی نیست

[ad_1]


آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری با اشاره به افرادی که مخالف افزایش قدرت دفاعی کشور هستند، اظهار داشت: اگر این افراد کمی به شرایط کشور و شرایط بین‌المللی توجه می‌کردند، هیچ گاه چراغ سبز به دشمنان نشان نمی‌دادند.

[ad_2]

لینک منبع