رقم پیشنهادی یارانه تولید در سال جاری امروز تعیین می‌شود

[ad_1]


رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی، گفت: امروز در صددیم با همکاری کمیسیون صنایع و حمایت از تولید ملی رقمی را برای یارانه تولید پیشنهاد کنیم تا در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

[ad_2]

لینک منبع