مهارت گروه داری / قسمت (۱)

e533c4b8d2d2d3798f3271c35ca6e050_L

بخش اول: مهارت برگزاری برنامه‌های جمعی
از آنجا که غالب برنامه‌های حلقه‌های تربیتی و همچنین کارکردهای آن به صورت جمعی می‌باشد ….،

یکی از مهارت‌های بسیار ضروری که مسئولین محترم گروه‌ها می‌بایست نسبت به آن آموزش دیده و آموخته‌های خود را در مقام عمل به‌کارگیری نمایند، مهارت برگزاری برنامه‌های جمعی می‌باشد. توجه به این اقتضائات برنامه‌های جمعی می‌تواند از یک طرف در کیفیت برگزاری برنامه‌ها و از طرف دیگر در نتایج تربیتی برنامه آثار بسیار چشمگیری داشته باشد.
گرچه برخی از این نکات عنوان شده به ظاهر ابتدایی و پیش پا افتاده می‌باشند، لکن تأثیرات رعایت نکردن آنان گاهاً غیر قابل جبران خواهد بود.
در یک تقسیم‌بندی کلی برنامه‌های جمعی حلقه‌های تربیتی به دو دسته‌ی برنامه‌های کلامی (مانند جلسات قرآن، جلسات معرفتی و بصیرتی) و برنامه‌های غیر کلامی (مانند ورزش‌ها، بازدیدها و مسابقات) تقسیم می‌شوند. هر کدام از این برنامه‌ها به سه دسته‌ی : ۱- قبل از برنامه ۲- حین برنامه ۳- بعد از برنامه تقسیم خواهند شد.
البته تذکر این مطلب هم لازم است که کلاس حاضر فقط در مقام بیان مهارت‌های اجرایی برنامه‌های جمعی و گروهی غیر کلامی بوده و نکات تربیتی این برنامه‌ها در کلاس‌های تربیتی و نکات آموزشی آن در روش کلاس‌های آموزشی بیان خواهد شد. همچنین مهارت برگزاری برنامه‌های کلامی در روش‌های بیان و سخنوری درج شده است.
نکات قبل از برنامه :
۱- هدف دقیق خود را از برپایی برنامه معین نمایید.
۲- انگیزه لازم را جهت شرکت در برنامه در اعضای گروه ایجاد نمایید.
۳- تمام اقدامات جمعی را به طور دقیق برنامه‌ریزی نمایید.
۴- در تعیین نوع برنامه‌های جمعی سن ، تحصیلات ، وضعیت تربیتی و فرهنگی اعضای گروه را لحاظ نمایید.
۵- در برنامه‌ریزی برنامه‌های جمعی زمینه‌های رشد و تعالی و یا زمینه شناخت و نظارت بر نقاط ضعف و قوت مخاطبین را فراهم نمایید.
۶- برنامه‌های جمعی را به خوبی اطلاع‌رسانی نمایید.
۷- امکانات برنامه را از قبل مهیا نمایید.
۸- علاوه بر برنامه‌ریزی ، برنامه سازی تبلیغاتی را نیز تا قبل از برنامه به اتمام برسانید.
۹- شرح وظایف دست‌اندرکاران برنامه‌ها را به طور دقیق تعیین نمایید.
۱۰- در برنامه‌ریزی برنامه‌های جمعی ابتکار عمل و نوآوری را از دست ندهید.