مهارت مخاطب شناسی/ ضرورت و فواید شناخت مخاطب

e533c4b8d2d2d3798f3271c35ca6e050_L

شناخت مخاطب به ما کمک می‌کند تا بر اساس نیازها، نگرش ها ، علایق و خواست‌های متربیان  به تربیت و آموزش همت گماریم.

این شناخت، ضرورت و اهمیت دارد؛ زیرا:
۱-  شناخت مخاطب، باعث می‌شود که انتقال مفاهیم از مربی  به متربی، آسانتر شود.
۲-  مخاطبان، متنوع و متفاوت‌اند؛ سلیقه‌های متفاوت، گرایش‌های مختلف، تفاوت‌های فردی، ذهنیت‌ها و ظرفیت‌های ویژه، هر کدام مربیان را ناگزیر می‌سازد تا در اولین، گام، به شناخت مخاطب پرداخته و با آگاهی از مخاطب، اهداف تربیتی و آموزشی را آماده نماید.
۳-  مخاطب،‌رکن فراموش نشدنی و پایه استوار تربیت و آموزش است. بهبود و تحکیم این پایه، در صورتی میسر است که مربیان، نسبت به توانایی، میزان دانایی، خصوصیات اخلاقی و عاطفی و خصلت‌های اجتماعی مخاطبان آگاه باشند.
۴-  فواید بسیار بر شناخت مخاطب استوار است که برای دستیابی به نتایج درخشان مخاطب‌شناسی، باید آن را جدی گرفت که به برخی از فواید اشاره می‌شود.
الف) ایجاد نگرش‌های مثبت و پویا در متربیان نسبت به برنامه های بسیج و برنامه های گروهی .
ب) تقویت انگیزه متربی در راستای رشد تربیتی و آموزشی خود.
ج) کاهش دغدغه، اضطراب، تردید و زدودن نگرانی‌های متربیان.
د) برقراری ارتباط مؤثر با متربیان.
ه) انطباق مباحث با نیازها و توانایی‌های متربیان.