روش‏ های جذاب‏ سازی حلقه/ قسمت (۲)

64bbfaf26f556ccaafd5729a1d3e079f_L

برای برگزاری یک جلسه نکاتی هست که مربی و سرگروه باید بدانند:

خلاقیت و ابتکار سرگروه
نکته دیگر خلاقیت و ابتکار عمل سرگروه است. سرگروه قبل از جلسه بایستی فضای جلسه، مکان جلسه، زمان برگزاری جلسه را طوری تنظیم بکنه که حالت یکنواختی و بی حوصلگی برای مخاطب را بوجود نیاره.

البته این نکته نکته خوبی است، که شما اگر در مسجد جلساتتون را تشکیل می دید یک جایی را مشخص بکنید ویژه گروه خودتون، بگونه ای که وقتی نیرو وارد مسجد می شه چشمش خود به خود به اون سمت بچرخه ناخودآگاه، چون همیشه شما اونجا جلسه را تشکیل می دید. خوب این از نظر روانی تأثیر خوبی را می تونه در نیروی شما بگذاره که پابند جلسات شما بشه. اما این مسئله هم در کنار این موضوع قابل تأمل است، که شما از باب تنوع می توانید جلساتتون را حتی در مکانهای دیگر برگزار بکنید، در یک امامزاده ای، در مزار شهدا، حالا بستگی به اون موضوعی داره که شما مطرح می کنید. یک وقت موضوع شما موضوع آشنایی با سیره شهداست، خوب چقدر زیباست که شما این جلسه را در کنار مزار شهدا برگزار کنید. یا یک وقت موضوع شما موضوعِ توسل است، چه نیکوست این جلسه را در کنار امامزاده ای یا حرم امامی حتی برگزار بکنید. تنوع در مکان اینگونه خلاقیت ها باعث بالا رفتن جذبه کلاس می شه. البته خلاقیتها، محدودیت نداره. سرگروهی ممکنه حتی با استفاده از نقاشی، استفاده از بعضی تصاویر، استفاده از بعضی از فیلمها و خیلی مسائل دیگه جذابیت کلاسش را بالا ببره. این خلاقیت سرگروه، در جذابیت کلاس بسیار مؤثر است. نکته دیگر که جذابیت کلاس را بالا می بره استفاده از وسایل کمک آموزشی است، مثل تخته، مثل اسلاید، مثل ویدئو پروژکشن، مثل بعضی مسائل دیگر. که می تونه براحتی بعضی موضوعات را به تصویر بکشه برای مخاطب و ملموس او بکنه و در حافظه مخاطب انها را ماندگارتر بکنه.