دولت ملکف به تامین اعتبار برای احداث زیرساخت‌ها و استقرار نداجا در سواحل مکران شد

[ad_1]


با مصوبه مجلس، دولت در اجرای آمایش سرزمینی، مکلف شد به منظور توسعه سواحل مکران جهت استقرار، ساماندهی، احداث زیرساخت‌های نظامی، فرهنگی، رفاهی نیروی دریایی ارتش، اعتبارات لازم را لحاظ کند.

[ad_2]

لینک منبع