از قاچاق انسان تا اوضاع مهاجرین در ایران؛ گفت‌وگوی صریح تسنیم با وزیر امور مهاجرین افغانستان

[ad_1]


وزیر امور مهاجرین افغانستان با اشاره به وضعیت مهاجرین این کشور در برخی از کشورها از جمله ایران گفت که اخراج اجباری مهاجرین بازار قاچاق انسان را گرم می‌کند و انتظار پناهندگان افغان نیز در ایران برآورده نشده است.

[ad_2]

لینک منبع