نسبت سینمای ایران با سینمای انقلاب گنگ است

[ad_1]


منتقد سینمای ایران گفت:نسبت سینمای ایران با سینمای انقلاب اسلامی خیلی گُنگ است، این نسبت اگر شفاف و روشن بشود تکلیف خیلی از افراد در سینما ایران روشن می‌شود.

[ad_2]

لینک منبع