خوش‌چهره: دستورات ضد اقتصاد مقاومتی "چوب‌لای‌چرخ" شده است

[ad_1]


خوش چهره اقتصاددان عواملی همچون نبود ظرفیت و توان عمل به اقتصاد مقاومتی را در مجریان از یک طرف و پیروی از دستورالعمل مخالفان اقتصاد مقاومتی در راستای کمک به بررسی های عملیاتی این شیوه اقتصادی را از طرف دیگر چوب‌های لای چرخ اقتصاد مقاومتی معرفی کرد.

[ad_2]

لینک منبع