تشکیل ۴ کارگروه تخصصی در کمیسیون تلفیق برنامه ششم برای تسریع در بررسی لایحه

[ad_1]


عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه از تشکیل ۴ کارگروه تخصصی در این کمیسیون به منظور تسریع در بررسی لایحه برنامه ششم خبر داد.

[ad_2]

لینک منبع