نقدینگی به جای تولید از واردات سردرآورده/سیستم مالیات امروز ضد تولید است

[ad_1]


یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه امروز نقدینگی بیشتر صرف خرید محصولات خارجی می‌شود، گفت: باید با اعمال سیاست‌های مناسب نقدینگی را به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت کنیم.

[ad_2]

لینک منبع