هیچ کشور و نهادی حق ندارد درباره قدرت نظامی ایران اظهارنظر کند

[ad_1]


دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین گفت: هیچ کشور و نهادی حق ندارد درباره قدرت نظامی کشورمان اظهارنظر کند.

[ad_2]

لینک منبع