منشأ تولید تراریخته امثال «بنیاد صهیونیستی راکفلر» است/سازمان محیط‌زیست دست از سیاسی‌کاری بردارد

[ad_1]


یک استاد دانشگاه ضمن تصریح بر اینکه همه در سطح جهان می‌دانند منشأ تولید تراریخته ها، صهیونیستها و بنیاد راکفلر است، افزود: تراریختگی مانند مین چرخه اکولوژی و حیات را کاملاً به هم می‌زند.

[ad_2]

لینک منبع