«محمد وکیلی» مسئول پیگیری اقتصاد مقاومتی در وزارت کشور شد

[ad_1]


وزیر کشور در حکمی «محمد وکیلی» را با حفظ سمت مشاور وزیر، به عنوان مسئول پیگیری و هماهنگی موضوعات مربوط به اقتصاد مقاومتی و مسائل اجتماعی در ستاد وزارت کشور منصوب کرد .

[ad_2]

لینک منبع