بازدید خبرنگاران از بخش سوئیفت بانک مرکزی

[ad_1]


خبرنگاران صبح امروز دوشنبه ۱۶ فروردین ماه از فعالیت بخش سوئیفت بانک مرکزی بازدید کردند.

[ad_2]

لینک منبع