اولویت اصلی و فوری؛ حمایت از تولید، حمایت از تولید و حمایت از تولید

[ad_1]


فشار رکود در کنار تلاش دولت برای افزایش سهم مالیات در درآمدهای عمومی کشور،فشار به سابقه ای را به پیکر نحیف تولید در کشور وارد کرده که بسیاری از صنعت گران ما امروز خانه نشین شده اند و تعداد زیادی از کارگران بیکار. هر روز خبرهای ناگواری به گوش می‌رسد.

[ad_2]

لینک منبع