کسب سود ۲ میلیاردی در یک سال با پرورش ماهی/ ارزآوری ۱۵ ماهی معادل یک بشکه نفت

[ad_1]


سود ۲میلیاردی در یک سال ثمره فعالیت یک کارآفرین ۲۵ ساله ای است که در حال حاضر پرورش ۱۰۰۰ تن ماهی کپور را در دست دارد و اکنون در انتظار سود ۳ میلیارد تومانی برای سال ۹۵ هست و در حال حاضر برای ۶۰ نفر اشتغال زایی کرده است.

[ad_2]

لینک منبع