حاشیه سازی آفت اصلی اقدام و عمل

[ad_1]


فرد یا دستگاه ذیربط به دلیل ناتوانی در انجام وظایف اصلی اقدام به طراحی سناریویی می‌کند که افکار عمومی را از توجه به کاستی ها و مشکلات پیش امده منحرف نماید . در عالم سیاست این نوع حاشیه سازی در سطوح داخلی و بین المللی امری متداول و بسیار موثر است!

[ad_2]

لینک منبع